Aile Şirketi Akademisi Şirketinizin Kurumsallaşmaına Destek Olur
Şirketinizin nesiller boyunca devamı için halef planlaması yapmalısınız

 AİLE İÇİ DEVİR TESLİM – HALEF BELİRLEME

Özellikle aile şirketlerinde kurucu liderden sonra şirketin ne olacağının belirlenmesi şirketin sürekliliği için çok önemlidir. Son ana kadar beklemeden herhangi bir nedenle lider işten çekilmek zorunda kalırsa yönetimi/liderliği kimin nasıl devir alacağı önceden belirlenmeli ve bu konu tüm aile üyeleri tarafından bilinmelidir.

Böyle bir planlama yapılması:

  •           Şirketin başarılı şekilde hayatına devam etmesini garanti altına alacaktır,
  •          Aile içerisinde gereksiz tartışma ve sürtüşmelerin doğmasını önleyecektir,
  •           Aile servetinin korunmasını sağlayacak, gereksiz vergilerin doğmasını önleyebilecektir        
  •      Yetki ve sorumlulukların ehil kişilere geçmesi güvence altına alınacaktır,
  •         Gelecekteki liderin bu pozisyona hazırlanmasına imkan verecektir.

Bir devir-teslim planı oluşturabilmek için:

  •           Şirketin mevcut durumu analiz edilmelidir
  •           Devir teslim ile ilgili ailenin vizyonu ortaya konulmalıdır:
          o   Kurucu lider, liderliği halefine devretme konusunda ne düşünüyor?
          o   Kurucu liderin yönetiminde şirketin organizasyon şeması nasıldır?
          o   Halef görevi devir alınca bu şema nasıl şekillenecektir?

  •           Gündeme gelebilecek stratejik sorunlar belirlenmeli ve cevaplanmalıdır
  •           Bunlara göre bir eylem planı hazırlanmalıdır.

Öte yandan aile genişledikçe şirkete dahil olabilecek aile üyelerinin sayıları artmakta, bu da halef adaylarını çoğaltmaktadır. Bu nedenle şirket anayasasında kimlerin hangi yetkinliklere sahip olduklarında şirket içerisinde ne görevler alacakları, bunlar arasında hangi görevleri üstlenmiş olan ve hangi tecrübeye ulaşmış olanların halef adayı olabilecekleri tanımlanmalıdır.

Devir teslim planlamasını yapmak için doğru bir danışmanla çalışmak, konuya tarafsız bir gözün bakmasını sağlayacak ve liderin daha az önyargı ile süreci belirlemesine yardımcı olacaktır.