AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

Aile şirketiniz için tecrübeli danışman Grup İstanbul

SUNDUĞUMUZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • İŞ DEĞERLENDİRMESİ: Aile şirketinin yapmakta olduğu işi, şirket yapısını, ailenin durumunu yukarıdan aşağıya analiz etmek, atılması gereken adımları belirlemek, bunları bir bütçe ve zaman planına oturtmak.
 • HALEF PLANLAMASI: Şirket yönetiminin yeni nesillere intikalinin düzenli, sorunlara yol açmayacak biçimde yapılması için gerekli planlamaların yapılması.
 • İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: Aile içerisinde  dillendirilmeden süregelen sorunları yüzeye çıkartıp, sorunlara herkesi tatmin edecek çözümler üretmek, çözüm seçeneklerini iyi hazırlanmış aile toplantılarında üyelerle tartışmak ve sonuca bağlamak.
 • STRATEJİK PLANLAMA: Şirketiniz için vizyon ve misyon tanımlarını oluşturmak, hedefleri saptamak, bu hedeflere ulaşmak için gereken geleceğe yönelik yol haritasını belirlemek, taktik ve stratejileri saptamak, şirketin tüm ekibinin ve kaynaklarının bu hedeflere göre konumlanmasını sağlamak.
 • GİDER KONTROLÜ: Kıyaslama, nakit akımı, masraf denetimi gibi araçları kullanarak şirketin giderlerini analiz etmek, organizasyonu daha güçlü ve daha az masraflı çalışır hale getirmek.
 • LİDERLİK GELİŞTİRME: Şirketin bekası ve gelişimi için gereken liderlik yetkinliklerini saptamak, özellikle ailenin genç bireylerinden yönetim sorumluluğu üstlenecek olanlara yönetim koçluğu yapmak ve doğru liderlik vasıfları kazandırmak.
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: Şirketin doğru yetkinlikteki doğru kişileri, doğru görevlerde istihdam etmesini sağlamak. Mevcut kadroların verimliliğini arttırmaya yönelik politikalar oluşturmak.
 • AİLE YÖNETİŞİMİ: Aile bireylerinin şirket içinde ve şirketle ilintili olarak  yapacakları tüm işlem ve eylemler için (harcamalar, varlık alımları, karar mekanizmalarına karışma vb.) kuralları belirlemek ve bu kuralların tüm üyeler tarafından benimsenip uygulanmasını sağlamak.
 • AİLE MECLİSİ: Şirketle ilintili tüm aile bireylerinin  düzenli bir şekilde gündemli olarak toplanarak hem şirket konularını, hem de aile serveti ile ilgili konuları tartışıp karara bağlamalarını sağlayacak yapılandırmaları kurmak.

SUNDUĞUMUZ DANIŞMANLIK BİÇİMLERİ :

 • PROJE BAZINDA DANIŞMANLIK: Yukarıda belirtilen danışmanlık çeşitlerinden bir ya da birkaçının uygulanması için belirli bir süre ve bütçe ile danışmanlık yapılması şeklinde uygulanmaktadır.
 • SÜREKLİ DANIŞMANLIK: Ayda bir ya da birkaç kez düzenli ziyaretler ile şirket sahibinin (yönetim kurulu başkanının) gerekli gördüğü konularda öneriler sunmak, gerektiğinde şirket çalışanların katılımı ile çalışmalar yürütmek şeklinde uygulanmaktadır.
 • TEK SEANSLIK DANIŞMANLIK: Ailenin veya şirketin belirli bir sorunu hakkında fikir danışılması ve öneri alınması için  yapılan tek bir ziyaret ile sınırlı görüşmelerdir. Karşılıklı anlaşılması halinde diğer yöntemlere geçiş için bir ön tanışma da olabilir.
 • YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİĞİ VEYA DANIŞMANLIĞI: Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli şekilde katılarak, yönetim kurulunun etkin ve verimli çalışmasına destek vermek, tartışılan konulara farklı bakış açıları ve farklı tecrübelerin sonuçlarını sunarak daha yararlı ve uygulanabilir kararlar alınmasını sağlamak.